• همواره تشکل‌های صنفی، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه کشور، از ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تکمیل حلقه تولید تا مصرف کالاها و خدمات داشته و دارند، چرا که تشکل های صنفی امکان هم افزایی، رشد تخصصی، توسعه بازارهای مرتبط و افزایش سطح کیفیت و رفاه در یک صنعت را فراهم آورده و مسیر آن را هموار می کنند.

در واقع تشکل های صنفی با توجه به متمرکز شدن تخصصی به منظور افزایش تولید ناخالص داخلی و خلق ارزش در راستای تولید ثروت، شرکت‌های عضو را جهت داده و یک رسته فعالیت تخصصی را توسعه می‌دهند. نتیجه این تلاش ارزشمند، در افزایش اشتغال، بهره وری ملی و در نهایت توسعه اقتصادی کشور مؤثر بوده و خواهد بود.

نقش تشکل‌های صنفی تنها به حوزه رشد و توسعه اقتصادی محدود نشده بلکه فعالیت این بخش به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه تأثیر‌گذار است، به‌طوری که همراه با رشد شاخص‌های فعالیت صنف و صنعت مورد نظر، معضلاتی همچون عارضه‌های فقر و بیکاری و دیگر معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی تا حدودی کم‌رنگ‌تر می‌شود. علاوه بر این، با توجه به اهمیت حضور مؤثر تشکل‌های صنفی در رشد سازمان یافته تولیدات داخلی و ‌جلب رضایت مصرف‌کنندگان در خرید و مصرف کالاها ‌و ‌خدمات صنف و صنعت مورد نیازشان، این بخش نقش کلیدی و ‌حساسی در اجرای موفق برنامه‌های مختلف دولت برای اصلاح نظام اقتصادی کشور دارد.

ایجاد تشکل های صنفی با هدف افزایش بهره وری، تمرکز در سطوح تخصصی، بالا بردن استانداردهای ملی، ایجاد ساز و کار تأیید صلاحیت تخصصی صنفی به جای دولتی، ایجاد راهکارهای اساسی به منظور توسعه بازار در پروژه‌های داخلی و بسیاری موارد دیگر از اهمیت خاصی برخوردار است.

این انجمن با توجه به اینکه صنعت حفاظت در برابر آتش، از قدمت زیادی برخوردار نیست و هنوز راهی طولانی برای ایفای نقش واقعی خود دارد، بسیار مؤثر و ارزشمند باشد.

به استناد ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي “آيين‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌ هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط” مصوب هیات محترم وزیران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد؛ انجمن صنفي کارفرمائی حفاظت در برابر آتش تشكيل گردید. این انجمن صنفی در راستای ساماندهی و سازماندهی این دانش و صنعت در کشور عزیزمان تلاش کرده و می کند. اعضای انجمن در تلاشند تا با توجه ویژه به تخصص گرائی، موجب بهبود شرایط این صنعت و دانش مهم در کشور شوند.