• اعضای هیأت مدیره:
 • مهندس رامین نصیری (رئیس هیئت مدیره)
 • مهندس کسری بهزاد افشار (نائب رئیس هیات مدیره)
 • مهندس امیرحسین علیمیرزائی (خزانه‌دار)
 • دکتر مجید بهرامی
 • مهندس نصرت‌اله مهرام
 • هیأت بازرسین:
 • مهندس هومن جوان معبودی
 • مهندس فراز سمواتی
 • مهندس نادر واثقی
 • دبیر انجمن:
 • محمدرضا انبیائی