اعضای کارگروه

(دبیر کارگروه)

         

شرح وظایف

تهیه‌ی انواع قراردادهای تیپ و قابل بهره‌برداری در صنف، حضور و نقش موثر و فعال به عنوان داور مرضی الطرفین در انعقاد قراردادها، بررسی و داوری جهت حل اختلافات بین اعضا و کارفرمایان مختلف و در نهایت تدوین و بررسی متون حقوقی و قانونی پیشنهادی صنف به مراجع قانون‌گذار و سایرنهادهای ذیصلاح اهم وظایف این کارگروه می‌باشد.