اعضای کارگروه

(دبیر کارگروه)

         

شرح وظایف

ایجاد ارتباط با نهادهای مرتبط و ذی‌نفع که فعالیت تخصصی ندارد و البته برقراری ارتباط با اتاق بازرگانی و شرکت‌های خارجی به منظور انتقال دانش و فناوری‌های روز برخی از وظایف این کارگروه است. اما علاوه بر این موارد برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی و عمومی به منظور ارتباط با دانشگاه و معرفی صنایع مربوط به حوزه حفاظت در برابر آتش به عموم افراد جامعه و اقدامات عام‌المنفعه نیز از جمله وظایف این کارگروه است.